Kuidas peamiselt mõttekaarti koostatakse?

Tööakna keskele kirjutatakse mõiste, lause või fraas.

Selle ümber lisatakse antud mõistega seotud sõnu.

Joontega ühendatakse ümbritsevad sõnad ja keskel olev mõiste.

Leitakse võimalikult palju seoseid.

Vaata ingliskeelset videojuhendit